Norlandia Quest 2017 -viikko elokuvateemalla

Norlandian päiväkodeissa eri maissa on vietetty Norlandia Quest -viikkoa. Tänä vuonna teemana on elokuva/filmi. Lasten osallisuus ja luovuus on ollut keskiössä, kun päiväkodeissamme on toteutettu mitä moninaisimpia teemaan liittyviä projekteja.

Osaamista ja oivalluksia! Tuemme päiväkodeissamme lapsen luontaista innokkuutta oppia ja tutkia. Meillä lapsi saa ihmetellä, tutkia, kokeilla ja oivaltaa itse. Panostamme paljon lasten osallisuuteen. Lapsi saa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lapsen toiveita ja tarpeita havainnoidaan ja kuunnellaan aidosti ja aktiivisesti. Erilaisten teemojen ja projektien kautta lapsiryhmän toiminnassa tiede ja taide sekä erilaiset oppisisällöt yhdistyvät ja muodostavat kokonaisuuksia.

Vuosittainen Norlandia Quest -viikko tuo hyvin esiin tapaa, jolla toteutamme Osaamista ja Oivalluksia -konseptiamme.

Vuoden 2017 Quest -teemana on ollut elokuva ja filmi. Päiväkodeissamme on aihetta tutkittu, pohdittu ja ihmetelty monella tapaa. Lapset ovat ideoineet ja toteuttaneet upeita projekteja, joiden lopputuloksia on jo yhdessä ihasteltu ja esitelty vanhemmillekin. Osassa päiväkoteja on jo valmiita tuotoksia ja osassa projekti starttasi tällä viikolla. Teemaa on käsitelty myös muilla luovilla tavoilla: on leikitty leffateatteria popcornin kera ja kävelty pitkin punaista mattoa. Yksi oivalluksista on Päiväkoti Aurinkosaaren Mediahuone, jossa on tutustuttu erilaisiin mediavälineisiin.

Teema toteutuu samanaikaisesti melkein kaikissa Norlandian päiväkodeissa Ruotsissa, Norjassa, Hollannissa ja Suomessa.