Mediatiedote 1.6.2018| Lapsi on todellinen asiakas -tärkeimmät mielipiteet huomioitiin päiväkodin asiakastyytyväisyyskyselyssä

Päiväkodin asiakastyytyväisyyskysely ei ole uusi juttu. Vanhemmille suunnatut kyselyt ovat arkipäivää niin kunnallisella kuin yksityiselläkin puolella. Tällä kertaa halusimme selvittää, mitä todelliset asiakkaat ajattelevat!

Kyselyn tuloksista lasketaan ja laaditaan yhteenvetoja kuten huoltajille suunnatuista asiakastyytyväisyyskyselyistä. Aihe herättääkin kysymyksiä -voiko lapsilta kysyä? Tulimmekin siihen tulokseen, että tuloksia pitää kuitenkin lukea muistaen, että pienten lasten vastaukset ovat usein hyvin tilannesidonnaisia ja saattavat perustua juuri vastaushetken tunnelmiin. Tulos oli huikea 3,6 asteikolla 1-4 n 900.

Norlandia Päiväkodit toteutti huhtikuussa 2018 asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille 4-7-vuotiaille lapsille. Kyselyssä oli kuusi kysymystä, johon lapset vastasivat värittämällä erilaisista kasvovaihtoehdoista sopivan.(– jee-, hymy-, viivasuu- ja surunaama). Lisäksi kyselyssä oli avoin kysymys, johon lapset saivat itse piirtää tai kirjoittaa vastauksensa. Kyselyn teki päiväkodin kasvattaja kunkin lapsen kanssa erikseen. Kyselytilanteesta tehtiin rauhallinen ja lapsen mielipidettä kunnioittava.

”Halusimme antaa lapsille kokemuksen siitä, että päiväkodissa arvostetaan heidän mielipidettään ja että aikuiset haluavat kuulla, millaiseksi he kokevat oman päiväkotinsa”, pedagoginen johtaja Jonna Heikkilä kertoo.

”Uuden varhaiskasvatussuunnitelman hengessä olemme panostaneet paljon lasten osallisuuden lisäämiseen päiväkodeissamme. On tärkeää, että jo varhaiskasvatuksessa lapset saavat kokemuksen siitä, että he voivat osallistua ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.” Jonna jatkaa.

”Tärkeintä on, että kasvattajat kuuntelevat lapsia ja pysähtyvät keskustelemaan pienen haastateltavan kanssa tarpeen tullen kyselyä tehdessä. Yhdessä lasten kanssa omassa ryhmässä myös käydään kyselyä läpi ja asetetaan tavoitteita. Jos ryhmässä joku lapsista on kokenut päiväkodin pihan ikäväksi, voidaan yhdessä ideoida, miten siitä saisi mukavamman. Kasvattajamme kirjaavat lasten toiveita ylös ja teemme parannuksia niiden pohjalta”, Heikkilä kertoo.

Lisätietoja antaa:                      Jonna Heikkilä Pedagoginen johtaja

                                                    Puhelin 040 5388 575

                                                    jonna.heikkila@norlandia.com

                                                    norlandiapaivakodit.fi