Yksityisen päivähoidon asiakastyytyväisyys erittäin korkealla tasolla – selviää EPSI Ratingin tutkimuksesta

Yksityisen ja julkisen päivähoidon asiakastyytyväisyyttä tutkittiin kevään aikana. Tulosten perusteella yksityinen päivähoito arvioidaan jonkin verran julkista laadukkaammaksi. Samalla tutkimus osoittaa molempien olevan kansainvälisessä vertailussa tasolla, josta voidaan olla ylpeitä.

Yksityinen varhaiskasvatus saa tutkimuksessa arvosanaksi 81,9. Julkisen päivähoidon arvosana oli 80,1. Molemmat ovat korkealla tasolla. Kaikissa pohjoismaissa yksityinen varhaiskasvatus saa paremman arvosanan kuin julkinen.

Suomessa yksityinen ja julkinen päivähoito täydentävät toisiaan hyvällä tavalla. Yksityinen tarjoaa kunnille ja perheille lisää vaihtoehtoja. Yksityinen palvelu on kunnalle omaa palvelua edullisempaa ja laadukasta. Kilpailuasetelmaa yksityisen ja julkisen välillä ei pitäisi olla vaan hyvällä yhteistyöllä pystymme yhdessä tuottamaan perheille yhä parempaa varhaiskasvatusta. Julkisessa keskustelussa on esitetty ajoittain rajujakin epäilyjä yksityisten päiväkotien valvonnan puutteista ja laadun heikkoudesta. Tutkimusten perusteella tilanne on päinvastainen.

Luonnollisesti, kun puhutaan keskiarvoista, on huomattava, että yksittäisten päiväkotien välillä on isojakin eroja. On aina mahdollista löytää myös huonoja esimerkkejä ja laatupoikkeamia. Tämä koskee niin kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja kuin myös Norlandiaa. Tasalaatuisuuden varmistaminen ja poikkeamiin puuttuminen on tärkeä tehtävä kaikilla alan toimijoilla. Viime kädessä tämä perustuu johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin, sitoutumiseen ja motivaatioon. Olisi mielenkiintoista saada myös näistä mittareista vertailutietoa. Norlandialla 82% työntekijöistä pitää meitä erittäin hyvänä työpaikkana. Työntekijöistä 91% on ylpeitä siitä, mitä saamme aikaan.

Lopuksi on syytä todeta, että suomalainen varhaiskasvatus pärjäsi tutkimuksessa erittäin hyvin. Ero esimerkiksi Ruotsiin on huomattava (80 vrs 74). Nyt lakimuutosten myötä pyritään varhaiskasvatuksen laatua lisäämään entisestään. Tässä työssä tärkeää olisi huomioida moniammatillisen tiimin työmotivaation säilyminen sen sijaan että liikaa tuijotetaan siihen, minkä koulutuksen kukin työntekijä on saanut. Viime kädessä mikään ei ole tärkeämpää kuin tiimin yhteistyö, motivaatio ja sitoutuneisuus tehdä joka päivä kaikkensa lasten ja perheiden eteen. Ammattiryhmästä riippumatta. Nyt meillä 92% kokee, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti asemasta riippumatta.

Kirjoituksessa esitetyt luvut perustuvat EPSI Ratingin keväällä 2018 tehtyyn tutkimukseen (yli 2500 vastaajaperhettä) sekä Norlandia Great Place To Work -kyselyyn joulukuussa 2017.