Norlandia Kurkihirsi

Norlandia Kurkihirsi on kaupungin ostopalvelupäiväkoti Espoon Nöykkiössä. Päiväkodissa on kolme ryhmää, ja noin 60 lasta. Toiminta on alkanut Kurkihirressä 1.8.2008.

Norlandia Kurkihirsi on kodinomainen ympäristö, jossa aikuisen aito läsnäolo, syli, turva ja lohdutus ovat aina saatavilla. Huomioimme lapset yksilöllisesti, kuuntelemme lasten toiveet ja huolehdimme kasvatuskumppanuudesta vanhempien kanssa päivittäin.

"Joka päiväinen tiedottaminen lapsen päivän sujumisesta on erinomainen asia."

 

Päiväkodissamme työskentelee iloinen, ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja avoin henkilökunta. Jokaisessa ryhmässä työskentelee yksi lastenhoitaja ja kaksi lastentarhanopettajaa.

"Ihana henkilökunta"

 

Kurkihirressä varhaiskasvatusta toteutetaan monipuolisesti tarjoten lapsille erilaisia toimintamahdollisuuksia, kuten leikkiä, liikuntaa, musiikkia, taidetta ja eri ympäristöissä liikkumista. Päiväkodin valoisat tilat, vaihtelevamaastoinen piha ja lähiympäristön metsät, pellot ja puistot tarjoavat lapsille rikkaan ympäristön oppimiseen. Lisäksi hyödynnämme lähellä sijaitsevaa kirjastoa ja käymme myös pidemmillä retkillä hyviä julkisia liikenneyhteyksiä hyödyntäen.

"Sopivan pieni päiväkoti"

 

Toiminta toteutetaan pääosin pienryhmissä, ja toimintaa ohjaa lapsen omahoitaja tai muu heille tuttu aikuinen. Toimimme päivittäin myös isossa ryhmässä mm. piiritilanteiden ja ruokailun aikana. Pyrimme siihen, että lapset saisivat mahdollisimman hyvät ryhmässä toimimisen taidot ennen eskarin ja koulun alkua.

"Etukäteen tuttu ja hyväksi havaittu paikka"

 

Kurkihirressä järjestetään 5-vuotiaille  viskaritoimintaa kahtena päivänä viikossa. Viskaritoiminnan tarkoituksena on harjoitella pitkäkestoisempaa pöytätyöskentelyä, sekä keskittymisen ja kuuntelun taitoa. Viskaritoiminnan kautta pyrimme siihen, että lapsilla on mahdollisimman hyvät lähtökohdat eskariin siirtyessään.

"Kivaa ja kehittävää ohjelmaa lapselle"

 

Kurkihirren toimintaan kuuluu myös viikoittaiset Metsämörri-retket, ja joka ryhmästä löytyy Metsämörrikoulutuksen suorittanutta henkilökuntaa. Hyödymmänne metsäretkiltä kerättyjä materiaaleja kädentaidoissa, musiikissa ja leikeissä.

"Lasten metsäretkipäivät ovat erittäin hyviä ja odotettuja lasten mielestä."

 

Lainaukset poimittu kevään 2018 asiakastyytyväisyyskyselystä.